Hva gjør jeg når jeg har fått min første ansatt?

Når du skal ansette noen i din bedrift er det noen viktige ting du må huske på:

Arbeidskontrakt, innhenting av skattekort og innmelding i AA-registeret, lønnsslipper og A-melding. I dette kurset skal vi gå gjennom alle disse temaene, men la oss begynne med arbeidskontrakt, innhenting av skattekort og innmelding i AA-registeret. 

Dette er rekkefølgen på hva du bør ordne når du har ansatt noen:

  1. Arbeidskontrakt
  2. Innhenting av skattekort
  3. Innmelding i AA-registeret
  4. Lønnsslipp (Hvordan sende lønnsslipp)
  5. A-melding (Hvordan levere MVA-melding)

Arbeidskontrakt #

En arbeidskontrakt eller en arbeidsavtale er en kontrakt som er lovpålagt når du har ansatt noen i bedriften din. Arbeidskontrakten skal blant annet inneholde identiteter, hvilken lønn og hvilke arbeidstider den ansatte skal ha, beskrivelse av arbeidet, lokasjon og arbeidsforholdets start.

Tips!

Arbeidstilsynet har laget maler som du kan bruke for å lage din første kontrakt. Du kan finne disse malene her.

Det er du som arbeidsgiver som har ansvaret for å lage denne avtalen og få den signert av både deg og din arbeidstaker. 

Hvordan innhenter man skattekort til dine ansatte? #

Et skattekort er noe du henter eller “bestiller” fra Skatteetaten og som du da kan få inn i innboksen din i Altinn. Det finnes to måter å bestille Skattekort på:

  1. Skattekort uten lønnssystem
  2. Skattekort med lønnssystem

Skattekort uten lønnssystem #

Her styres det meste gjennom Altinn. Du bestiller skattekortet og får dette tilsendt i innboksen din i Altinn. Skulle en ansatt endre på sitt skattekort vil du også få beskjed i samme innboks. 

Trykk her for å komme til bestilling av skattekort uten lønnssystem.

Skattekort med lønnssystem #

Bruker du et lønnssystem kan det gjøres litt enklere. På skatteetaten sine sider finner man at det finnes to valg basert på hva slags funksjonalitet som finnes i lønnssystemet. De to valgene Skatteetaten viser til er:

  1. Logg inn i Altinn, fyll ut skjema og laste opp vedlegg generert av lønnssystemet. Svaret kommet tilbake til Innboks for manuell innlesing i lønnssystemet.
  2. Forespørsel direkte fra lønnssystem og svaret returneres rett tilbake til lønnssystemet. Kontakt din lønnssystemleverandør for nærmere informasjon om du har spørsmål.

Hvordan registrerer man en ansatt i AA-registeret? #

Innmelding i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (AA) skjer ved hjelp av å sende inn den første A-meldingen. A-meldingen brukes til å rapportere inn opplysninger om ansattes inntekt, arbeidsforhold, forskuddstrekk i tillegg til arbeidsgiveravgift. Disse opplysningen sendes til Skattetaten, NAV og SSB. 

A-meldingen skal leveres hver måned, også måneder der du ikke betaler ut lønn, frem til arbeidsforholdet eventuelt tar slutt. 

Vil du lære mer om å sende inn A-melding? Det kommer senere i kurset, men du kan også hoppe direkte dit nå.