Hva er obligatorisk tjenestepensjon (OTP)?

Obligatorisk tjenestepensjon #

Definisjon

De fleste arbeidsgivere må tegne tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er en pensjonsordning hvor du som arbeidsgiver plikter å betale en prosentdel av lønnen til de ansatte til en pensjonssparekonto.

Hvem omfattes av plikten? #

  • Bedrifter som har minst to arbeidstakere som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling.
  • Bedrifter med minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, og som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling.
  • Bedrifter som har arbeidstakere som har arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Ulike typer OTP-ordninger/pensjonsordninger #

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) sier at bedriftene skal ha en pensjonsordning som følger bestemmelsene i innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven eller foretakspensjonsloven. Det er opp til arbeidsgiver hvilken type ordning som skal opprettes.

  • Innskuddspensjon
  • Ytelsesbasert pensjon
  • Tjenestepensjon

Mer informasjon om disse finner du her