Utbytte

Definisjon

Utbytte er i utgangspunktet opptjent overskudd som et aksjeselskap kan bestemme å utbetale til aksjonærene i selskapet. 

Utbytte er som regel en avtalt prosent/andel av overskuddet som regnes som en kontant utbetaling pr aksje. Hver aksjeeier har rett på en andel av den verdien som selskapet skapet. Et utbytte kan regnes som aksjonærenes avkastning på investeringen i selskapet. 

Aksjeloven definerer hva, når og hvor mye som kan utbetales i utbytte, slik at det ikke blir betalt ut mer enn at selskapet har forsvarlig egenkapital. 

Beslutningen om utbytte må avgjøres på en generalforsamling der alle aksjonærer har rett til å delta, men andelen aksjer avgjør antall stemmer en aksjeeier har til generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamlingen må foregå på våren, etter at årsregnskapet er sluttført. Dette fordi man under generalforsamling skal gjennomgå og vedta årsregnskapet. På bakgrunn av dette, skal det vurderes hva som skal gjøres med et eventuelt overskudd og frie egenkapital. Disse verdiene må disponeres, og det skal da vurderes om de har nok overskudd til å kunne ta ut utbytte og allikevel ha en forsvarlig egenkapital og likviditet til en forsvarlig drift det neste året. Det utbytte de eventuelt avgjør her, kalles ordinært utbytte. Utbyttet må utbetales innen 6 mnd fra det ble vedtatt under generalforsamlingen

I tillegg til det ordinære utbyttet finnes det også to andre måter å ta ut utbytte på. Disse kan gjøres når som helst på året.

Et tilleggs utbytte kan vedtas på bakgrunn av den det siste godkjente årsregnskapet under en ekstraordinær generalforsamling. Det kan da kun taes ut overskudd fra årsregnskapet som enda ikke er tatt ut. Det kan bare taes ut tilleggs utbytte basert på et tidligere årsregnskap. Det må altså være et regnskapsår å basere avgjørelsen om tilleggs utbytte på. 

Et ekstraordinært utbytte vedtas på grunnlag av en mellombalanse i stedet for årsregnskapet. Et slikt utbytte kan være aktuelt når et selskap går med et overskudd, men aksjonærene ikke ønsker å vente til årsregnskapet er ferdig med en utbetaling av utbytte. Før en utbetaling av ekstraordinært utbytte kan gjøres må det sendes inn en balanserapport til brønnøysundsregistrene. 


  Bokføring av utbytte  #

  Hvordan aksjeselskap som har avgjort utbytte i en generalforsamling. Et foretak har et overskudd på kr 100 000 og det skal deles ut kr 60 000 i ordinært utbytte. Resterende skal overføres til annen egenkapital.

  Avsetting av ordinært utbytte: 

  KontoDebetKredit
  8920 – Avsatt utbytte60 000
  2800 – Avsatt utbytte60 000
  8960 – Overføring annen egenkapital40 000
  2050 – Annen egenkapital 40 000

  Avsetting av ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte:

  KontoDebetKredit
  2800 – Avsatt utbytte 60 000
  8921 – Avsatt tilleggsutbytte/8922 – Avsatt ekstraordinært 60 000

  Utbetaling av utbytte:

  KontoDebetKredit
  1920 – Bankinnskudd60 000
  2800 – Avsatt utbytte 60 000

  Ved mottatt utbytte fra aksjer i AS kan du lese mer om dette i guiden vår her.


  Gjør innleveringen enkelt med Visma eAccounting #

  Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.