Skatt for Aksjeselskap

Noen viktige punkter for hvordan selskapsskatt for AS fungerer:

  • Selskapets skatt har ingen sammenheng med personlig skatt. Et aksjeselskap er et eget juridisk enhet. 
  • Aksjeselskap betaler skatt på overskuddet sitt. Privatpersonen betaler skatt på det de tar i utbytte, og det man eventuelt tar ut som lønn (på samme måte som en ansatt i et hvilket som helst foretak). 
  • Aksjeselskap betaler skatt på etterskudd – året etter at overskuddet er opptjent. Altså i 2023 for året 2022. 
  • Selskapsskatt, bedriftsskatt og firmaskatt betyr det samme, og er den skatten bedrifter betaler på sine overskudd. (For 2021/2022 beregnes det 22 prosent skatt av overskuddet i et aksjeselskap. Hvor stort overskuddet i selskapet ditt er, rapporterer du inn til Skatteetaten når du leverer skattemeldingen/næringsoppgaven.) 

Beregning av skatt på overskudd #

For 2021/2022 beregnes det 22 prosent skatt av overskuddet i et aksjeselskap. Hvor stort overskuddet i selskapet ditt er, rapporterer du inn til Skatteetaten når du leverer skattemeldingen/næringsoppgaven.

Definisjon

Overskudd blir definert som forskjellen mellom en virksomhets totale inntekter og de kostnadene de har hatt i løpet av et regnskapsår, der inntektene har vært størst.

Utregning av overskudd

Inntekter 413636 kr
Utgifter50 000 kr
Overskudd=363,636 kr
Skatt (22% av 50 000 kr)=80 000 kr

Beregning av skatten for året 2022 ( som betales i 2023) bokføres gjerne slik i regnskapet.

KontoDebetKredit
8300 – Betalbar skatt80 000
2500 – Betalbar skatt ikke fastsatt80 000
*Dersom du bruker eAccounting med skattemodulen blir dette bilaget automatisk bokført i regnskapet pr 31.12

Forskuddsskatt #

Aksjeselskap betaler forskuddsskatt basert på Skatten ved siste skattefastsetting, som i 2022 vil si skatten for 2021. 

Denne skatten betales da før det endelige skatteoppgjøret er ferdig. 

Dersom man for regnskapsåret 2021 fikk endelig skatt på 50 000 kroner, er det dette man skal betale i forskuddsskatt også for 2022 i 2023. 

Nyregistrerte selskaper, som ikke har et tidligere skatteoppgjør å basere forskuddsskatten på, betaler skatten som restskatt i 2023 når årsoppgjøret for 2022 er ferdig. 

Betaling av forskuddsskatt bokføres gjerne som en utbetaling fra bank slik:

KontoDebetKredit
1920 – Driftskonto 50 000 Kr
2540 – Forhåndsskatt50 000 kr
* Her kan man legge til kravet om forskuddsskatten mottatt via Altinn som vedlegg. 

Terminer for forskuddsskatt #

I Januar 2023 vil du får en melding fra Skatteetaten om at skatten snart skal betales. 

Fristene for betaling av forskuddsskatt for AS er innen 15. Februar og 15. April året etter at overskuddet ble opptjent. For regnskapsåret 2022 vil fristene altså være 15. Februar og 15. April i 2023. 

Endring av forskuddsskatt og betaling  #

Dersom man har fått faktura på forskuddsskatt og mener denne er feil, er det viktig å huske på at dette kun er et estimat, basert på fjoråret. 

Dersom du ønsker å søke om endring av forskuddsskatt – for eksempel på grunn av økt eller redusert overskudd, kan dette gjøres ved å bruke skjemaet RF-1097 Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt i Altinn. Innsending av dette skjemaet må gjøres før forfall av betaling av forskuddsskatten. Dersom du har spørsmål knyttet til dette må du kontakte Altinn 


Restskatt #

Skatteoppgjøret for året 2022 blir ferdigstilt i løpet av høsten 2023. Da vil du få vite om du har betalt inn for mye eller for lite skatt for året 2022. Om du har betalt for lite skatt, vil det innebære at du må betale restskatt. Om du har betalt for mye innebærer det at du får penger tilbake. 

Ettersom du allerede ved innsending av skattemeldingen egentlig vet hva du skal betale i skatt for året, må du ikke vente til skatteoppgjøret  er klart med å betale restskatten. 

Du kan sjekke regnskapet og finne ut om forskuddsskatten fører til at du betaler for mye eller for lite skatt, og betale inn skatteoppgjøret. Du kan da, fra skatteetaten sine sider her, generere KID for betaling. Bedriften slipper renter ved å betale skatten innen 31. Mai (2023). 

Bokføring av beregning av restskatt

KontoDebetKredit
2500 – Betalbar skatt ikke fastsatt80 000
2540 – Forhåndsskatt50 000
2510 – Betalbar skatt fastsatt30 000
*Motregner for å se hva som er forventet å betale i rest skatt. Bokføres per 31.12.

Betaling av restskatt #

Dersom du får over 1000 kr i restskatt deles summen opp i 2 fakturaer. Fristene for den første betalingen vil være 3 uker etter at du mottok skatteoppgjøret, og neste fakturen vil være 5 uker senere, altså 8 uker etter at du mottok skatteoppgjøret. 

Bokføring av betaling av restskatt

KontoDebetKredit
2510 – Betalbar skatt fastsatt 30 000
1920 – Driftskonto 30 500
8140 – Rentekostnad på fastsatt skatt 500
Bokføres året etter når de mottar faktura på restskatten 

Skatt til gode #

Dersom du har betalt for mye skatt, og har skatt til gode etter skatteoppgjøret vil dette vanligvis bli utbetalt fra skatteetaten 1 til 2 uker senere. Det blir ikke gitt noen eksakte datoer på dette. 

Skatt til gode – innbetaling: 

KontoDebetKredit
2510 – Betalbar skatt fastsatt30 000
1920 – Driftskonto 30 500
8140 – Rentekostnad på fastsatt skatt 500

Gjør innleveringen enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.