Overnatting- og serveringssteder 

Driver du overnattings- eller serveringssted som serverer øl, vin og brennevin skal du levere skjema for dette (tidligere RF-1122) som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmelding. Driver du flere slike virksomheter, leverer du ett skjema for hver virksomhet.

I skattemeldingens nye format fra inntektsåret 2022 skal dette rapporteres i Næringsspesifikasjonen under Andre forhold. Dette skal rapporteres inn sammen med skattemeldingen innen 31. Mai. Denne informasjonen brukes til kontroll av skattegrunnlaget

Hva som rapporteres i skjema: 

  • Varelager, varekostnad og salgsinntekt
  • Overnattingsinntekter, garderobeinntekter og kuvertavgift
  • kost til personalet
  • privat uttak av varer

Gjør innleveringen enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.