Midlertidige forskjeller

Midlertidige forskjeller er en forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, som kommer av at det er en forskjell på skattereglene og reglene for regnskapsføring. 

Forskjellen er midlertidig fordi den jevnes ut over tid. 

For Enkeltpersonforetak som tidligere har sendt næringoppgave 1, så skal man ikke ha noen forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Dette er fordi et enkeltpersonforetak skal kun føre regnskapet etter skattereglene, så det oppstår derfor ingen forskjell mellom regnskapsmessige verdier og skattemessige verdier. Gjerne påse at de skattemessige tallene og de regnskapsmessige tallene dine samsvarer. 

Et vanlig eksempel på en midlertidig forskjell er avskrivninger. Har man en lineær avskrivningmodell i regnskapet, men saldoavskrivning i skatteoppgjøret, vil disse to modellene gi ulike verdier. 
Årsaken til at forskjellen kun er midlertidig er fordi man uansett vil komme til samme avskrivningssaldo til slutt: Kjøps summen.
Det vil si at forskjellen kun er midlertidig.


  Utsatt skatt og skattefordel #

  Om man betaler mindre skatt enn det som er beregnet i regnskapet og den midlertidige forskjellen er et positiv beløp, så vil det beregnes Utsatt skatt. Utsatt skattefordel er da det motsatte av utsatt skatt, og man beregner dette om man betaler mer i skatt enn beregnet i regnskapet, og den midlertidige forskjellen har et negativt beløp. 

  For å oppsummere: 
  Utsatt skatt = Du betaler mindre skatt i år, og når forskjellen jevnes ut vil du betale mer enn beregnet i regnskapet i kommende år. 
  Utsatt skattefordel= Du betaler mer skatt i år, og når forskjellen jevnes ut vil du betale mindre enn beregnet i regnskapet i kommende år.

  Bruker du Visma eAccounting Skatt for ditt skatteoppgjør, så vil skattemodulen beregne og kalkulere dine midlertidige forskjeller og håndtere den utsatte skatten ut i fra denne.