Hva er årsverk?

Et årsverk er betegnelsen for det arbeidet som utføres i løpet av et år av en ansatt i full stilling.
Med 37,5 timers arbeidsuke og fem ukers ferie vil et årsverk utgjøre ca 1700 arbeidstimer.

Et årsverk er en heltidsstilling. Det vil altså si at 4 ansatte med 25% stilling er et årsverk, og 2 ansatte med 50% stilling er også et årsverk.

Begrepet årsverk brukes ofte i statistikker, spesielt de som handler om arbeidsliv, konkurs, arbeidsledighet eller lignende.
Det er også et vanlig begrep å bruke i planlegging av større prosjekter. På denne måten vil de se hvor mange de trenger å ansatte og i hvilke stillingsprosenter.

Dette begrepet blir også brukt i regnskapssammenheng, og da spesielt i regnskapsloven. Eksempelvis sier regnskapsloven at enkeltpersonforetak med over 20 årsverk har regnskapsplikt – Som betyr at enkeltpersonforetak med ansatte som tilsammen utgjør 20 fulltidsstillinger (til sammen ca 34 000 timer i året) må levere årsregnskap.

Man regner ut årsverk ved å multiplisere antall arbeidstimer i en uke med antallet arbeidsuker i året.

Gjør innleveringen enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.