Hva er årsregnskap?

Definisjon

Et årsregnskap en oversikt over bedriftens resultat og økonomiske stilling etter endt regnskapsår. Årsregnskapet bedriftens offentlige regnskap. Et årsregnskap gir dermed en redegjørelse for bedriftens økonomiske hendelser og situasjon. Årsregnskapet skal sendes til Brønnøysundregisteret via Altinn.

Formålet med et årsregnskap #

Formålet med et årsregnskap er å formidle relevant informasjon om en bedrifts samlede økonomiske utvikling og finansielle stilling på en måte som gjør at brukeren av informasjonen kan ta gode beslutninger. Det kan for eksempel være banker, leverandører, kunder og arbeidssøkere som kan ha nytte av å se bedriftens økonomiske stilling eller en investor som vil vurdere bedriften før vedkommende investerer. Det kan også være en kredittinstitusjon som trenger innblikk i den økonomiske situasjonen før de innvilger kreditt.

Hvem må levere et årsregnskap? #

Alle bedrifter med regnskapsplikt må sende et årsregnskap og eventuelt årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. I hovedsak gjelder dette alle aksjeselskaper. Et ENK – enkeltpersonforetak skal i utgangspunktet ikke sende inn årsregnskap til Brønnøysund. Men det finnes unntak, enkeltpersonforetak som har eiendeler til en verdi over 20 millioner kroner eller har over 20 ansatte må levere et årsregnskap.

Hva skal et årsregnskap inneholde? #

Det stilles visse krav til hva et årsregnskap skal inneholde. Her er en oversikt over hva du må ha med: 

  • resultatregnskap
  • balanse
  • noter til regnskapet (Det skal være samsvar mellom notehenvisninger og noter i årsregnskapet)
  • årsberetning (gjelder ikke for små bedrifter)
  • kontantstrømopplysning (gjelder ikke for små bedrifter)
  • revisjonsberetning (dersom virksomheten har revisjonsplikt)

Husk at årsregnskapet og vedlegg er offentlige dokumenter. Det er derfor viktig at du ikke legger ved dokumenter som inneholder sensitiv informasjon.

Frist for innsending #

Fristen for å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret er en måned etter fastsettelsen av årsregnskapet. Fristen er dermed senest 31. juli

Tilbakemelding på årsregnskap #

Etter at du har levert årsregnskapet, får du vedtak om årsregnskapet i innboksen i Altinn, med varsling på e-post eller SMS.
Blir årsregnskapet godkjent, mottar du vedtak med bekreftelse på godkjent årsregnskap til bedriften, noe som også blir kunngjort.
Dersom årsregnskapet ikke blir godkjent, vil det fremgå av vedtaket hva du må rette opp før du sender inn på nytt. Har du sendt årsregnskapet før innsendingsfristen, får du 2 uker til  å rette manglene uten at det medfører forsinkelsesgebyr. Dette gjelder ikke dersom årsregnskapet blir sendt etter innsendingsfristen.

Forsinkelsesgebyr ved for sen innsending #

Dersom du ikke har sendt inn et komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret innen fristen 31. juli, får du forsinkelsesgebyr.

Det er bedriften som i første omgang er ansvarlig for å betale gebyret. Dersom bedriften ikke betaler, er du som medlem i styret, deltaker eller i noen tilfeller daglig leder, solidarisk ansvarlig for å betale gebyret. Forsinkelsesgebyret kan bli 62 348 kroner, så det er viktig å ha gode rutiner slik at innsending gjøres riktig og til rett tid. 

Tips

Bruk et regnskapsprogram med mulighet for utarbeidelse og innsending av skatt og årsregnskap for å gjøre det korrekt til rett tid

Det er mulig å søke om ettergivelse av forsinkelsesgebyret, men det er strenge retningslinjer for å få det ettergitt.