Drosje og transportnæring

For å drive drosjetransport må du ha et drosjeløyve ifølge yrkestransportloven. Et slikt løyve er en godkjenning av at du oppfyller kravene til å drive drosjetransport. Fra 1. november 2020 ble ordningen for drosjeløyve lik over hele landet. Derfor har fylkeskommunene laget et felles nasjonalt søknadsskjema.

Det er tre generelle vilkår som må oppfylles for å kunne få et løyve: 

  • Det må være fast og varig virksomhet i Norge. Foretaket må være registrert i enhetsregisteret og fått et organisasjonsnummer før en søknad kan sendes inn
  • Daglig leder må kunne fremlegge en politiattest for seg selv og foretaket som bekrefter god vandel
  • Det må kunne fremlegges en skatteattest samt garanti attest fra banken som bekrefter tilfredsstillende økonomisk evne. 

Det er daglig leder i foretaket/firmaet som kan søke om drosjeløyver. Et løyve koster 3700 kroner.

Før løyvet kan settes i drift må en egenerklæring fylles ut med nødvendig dokumentasjon til fylkeskommunen. Her skal det blant annet dokumenteres at bilen er registrert som drosje i kjøretøyregisteret, og at det er installert godkjent taksameter. 

Hver sjåfør må i tillegg ha en kjøreseddel. For sjåfør gjelder følgende krav:

  • Faglig kompetanse, som blant annet førstehjelp
  • Må være 20 år og ha hatt førerkort i minst to år sammenhengende
  • Må ha god helse
  • Må ha god vandel

Du skal levere RF-1223 som vedlegg til foretakets skattemelding eller selskapsmelding for selskap med deltaker fastsetting dersom foretaket har en av disse: 

  • har løyve for persontransport utenfor rute
  • med eller uten løyve driver godstransport på vei med lastebil eller budbil

I den nye skattemeldingen fra og med regnskapsåret 2022 skal man ikke legge ved RF-1223, men opplysningene skal fylles inn under Andre Forhold i Næringsspesifikasjonen i skattemeldingen. 

Gjør innleveringen enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.