15 smarte fradrag for aksjeselskap

Lurer du på hvilke fradrag som gjelder for Aksjeselskap? Se vår detaljerte oversikt for å sikre at du får med alle fradrag du har krav på!

fradrag er kostnader i bedriften, som gjør at den skattepliktige inntekten på selskapet blir lavere, og av resultat blir også selskapsskatten man betaler lavere. Det er derfor viktig å sørge for at du har lagt inn alle fradragene som er relevant for ditt selskap.

For å registrere fradrag (kostnaden) så må du også kunne fremvise kvitteringene og fakturaene. Det må du kunne for å bevise for Skatteetaten at selskapet har hatt disse utgiftene du krever fradrag for. Dersom du ikke har dette, kan du heller ikke kreve fradrag for kostnaden.

Oppstartskostnader #

Du kan få fradrag på kostnader allerede i oppstarten av aksjeselskapet. Dette kan være alt fra registrerings gebyret fra Brønnøysundsregisterene til hjelp fra advokat, regnskapsfører og revisorgodkjennelse om du bruker tinginnskudd (eiendeler som deler av aksjekapitalen).

Registrerings gebyret fra Brønnøysundregistrene kan du bokføre mot konto 7798 Annen kostnad – fradragsberettighet. Det er viktig at du legger ved dokumentasjon (faktura) i regnskapet.

Du vil også få fradrag for kostnader du har lagt ut for privat, og kan registrere disse som betalt med gjeldskontoen 2255 Gjeld til eiere (langsiktig)
Selskapet kan da tilbakebetale gjelden til eier på et senere tidspunkt.


Telefon og internett (EKOM-Tjenester) #

Aksjeselskap som har kostnader til elektronisk kommunikasjon (mobiltelefon, internett, bredbånd, abonnement etc.) kan bokføre disse kostnadene i regnskapet og få fradrag for dette. Hvilket fradrag du får er avhengig av hvilken type kostnad det er. Se oversikten nedenfor.

Om dere har kostnader på elektronisk kommunikasjon, hvor det er utelukket brukt i selskapet, så kan dere kostnadsføre hele kostnaden i regnskapet til selskapet.
Nedenfor vil dere se eksempler på kostnader og bokføring av disse.

Om det er kjøpt inn en telefon eller mobil telefon som selskapet eier, og blir brukt som firmatelefon, så kan dere bokføre hele kostnaden mot konto 6900 telefon. Vi anbefaler å lage en ny og egen konto for kjøp av ny telefon, eksempelvis konto 6910. På denne måten kan du enkelt se ut i fra regnskapet hvor mye penger dere bruker på innkjøp av nye telefoner.

Om selskapet blir fakturert for et telefon abonnement, som kun blir brukt i selskapet og ikke privat, så kan denne kostnaden også bokføres mot konto 6900 telefon.

Internett og bredbånd som tilhører selskapet og eksempelvis blir brukt på arbeidsplassen (kontoret, butikken etc) kan bokføres mot konto 6907 Datakommunikasjon og selskapet får skattefradrag for hele kostnaden.

Dersom selskapet har elektronisk kommunikasjon som eier/ansatt også har mulighet til å bruke privat, så er dette en gode som skal fordelbeskattes. Å fordelsbeskatte betyr å legge inn fordelen på lønnsslippen til den ansatte, slik at den ansatte skatter av at selskaper dekker elektronisk kommunikasjon.

Det er derimot veldig strenge regler for telefoner som blir brukt utelukket i selskapet, og ansatt ikke må skatte for. Om en ansatt bruker denne telefonen i arbeid og den ikke skal fordelsbeskattes, så må den ansatte skrive under på at den ikke skal brukes privat, og telefon må legges igjen på kontoret.

Dere må fordelsbeskatte goden til den ansatte ved å legge til lønnsarten «elektronisk kommunikasjon» på lønnsarten, slik at den ansatte blir trukket i skatt for dette.
Elektronisk kommunikasjon verdsettes etter en fast sats, og ikke etter hva selskapet har som kostnad. I praksis betyr dette at selskapet ikke nødvendigvis betaler den samme summen som den ansatte skattlegges for.
Den faste satsen for elektronisk kommunikasjon (EKOM/EK-tjenester) er 4 392,- kr/år.

Mange har sikkert hørt begrepet «fri telefon«, det betyr at firmaet der du er ansatt tar regningen. Regningene ser ikke du som ansatt. Abonnementet er derfor ikke registrert deg, selv om du er personlig bruker av det.»Ingen ting er gratis», ansatte som mottar denne goden må derfor «betale»/skatte av verdien man får. Skatter du 35% av inntekten tilsvarer det at fri mobil koster deg 1 537 i året eller 128 kr i mnd. Betalingen skjer via skattetrekket arbeidsgiver gjør når du mottar lønnsslipp.

Kostnaden som selskapet har for abonnementet kan bokføres mot konto 6900 telefon

Aksjeselskap kan få skattefradrag for kostnaden for den fysiske telefonen, selv om telefonen blir brukt av eier/ansatte. Selve telefonen må ikke fordelsbeskattes på den ansatte når selskapet eier telefonen og den er utlånt til ansatte.
Dere kan bokføre hele kostnaden mot konto 6900 telefon. Vi anbefaler å lage en ny og egen konto for kjøp av ny telefon, eksempelvis konto 6910. På denne måten kan du enkelt se ut i fra regnskapet hvor mye penger dere bruker på innkjøp av nye telefoner

Men dersom en ansatt får telefon/datautstyr til odel og eie, må den beskattes med utgangspunkt i kjøpsprisen (opprinnelig verdi).


Kontor og kontorkostnader #

Kostnader relatert til aksjeselskapets kontor og arbeidsplass kan dere få fradrag på. Se oversikten for å finne mer detaljer om de ulike kostnadene.

Leie for eksempelvis; Lager, butikklokaler, kontor og kontorplass kan du kostnadsføre i regnskapet. Alt du trenger er å legge ved fakturaen selskapet mottok når du bokfører kostnaden.

Slike kostnader kan du bokføre mot konto 6300 Leie lokaler

Elektrisitet og strøm for firmaets lokaler kan bokføres som en kostnad mot konto 6340 Lys varme.

For å dokumentere kostnaden, kan du legge inn fakturaen du mottok i regnskapet.

Aksjeselskap får ikke det samme standardfradraget som enkeltpersonforetak for hjemmekontor, men du kan få et skattefradrag på leie av kontor.

Dette skattefradraget gjelder også om du leier kontor i egen bolig, men du må bruke markedspris og markedsvillkår i leiekontrakten. Lokalet må kunne leies ut til andre, og det kreves som regel at det finnes egen inngang og egne sanitærsfasiliteter.
Slike kostnader kan du bokføre mot konto 6300 Leie lokaler

NB! Utstyr til å jobbe hjemmefra som pult, kontorstol og lignende for ansatte så gjelder også regelen som med telefon og internett: Fordelen må fordelsbeskattes. Dette betyr at fordelen må legges inn på lønnsslippen til den ansatte og de må skaffe for dette utstyret.

Programvarer som Visma eAccounting, Adobe, antivirus, Office 365 og andre programvarer som brukes i din bransje kan føres som kostnad som selskapet får fullt fradrag på.
Obs! Abonnement og faktura må være i firmaets navn

For å bokføre slike kostnader så kan dere bokføre på følgende kontoer:

Type programvareKonto
Lisens på programvare, domene, nettside og leie av fysiske maskiner 6420 Leie datasystemer
Kostnad som betales en gang for nedlastbar program (under 15 000 eks mva) 6552 Programvare anskaffelse

Aviser som sendes til firmaets kontor kan du få fradrag for. Du kan også få fradrag for nødvendige bøker så lenge de er tilgjengelig for alle som jobber i selskapet.

Slike kostnader kan bokføres mot 6840 Aviser tidskrifter

Når du kjøper inn rengjøringsmidler eller får faktura fra et eksternt vaskebyrå kan du føre dette mot kontoen 6360 Renhold

Du vil da få fradrag for kostnaden for renholdet i aksjeselskapet. Det er viktig at du dokumenterer med kvittering på innkjøpet eller faktura fra vaskebyrået.

Inventar som ikke skal balanseføres (registreres som en eiendel) og har verdi under 15 000 eks. mva kan bokføres mot konto 6540 Inventar (res)

Det er viktig at du legger ved dokumentasjon/ kvitteringer i regnskapet.

Datautstyr som skjermer, tastatur, mus etc til kontoret med en verdi på under 15 000 eks. mva kan bokføres mot konto 6551 Datautstyr

Det er viktig at du legger ved dokumentasjon/ kvitteringer i regnskapet.


Verktøy og klær #

Kostnader relatert til utstyr, maskiner, verktøy og klær kan dere få fradrag på. Se oversikten for å finne mer detaljer om de ulike kostnadene.

Det er en rekke utstyr og verktøy som kan føres som kostnad i aksjeselskapet, for å få fradrag ved årsoppgjøret.

Vi vil gi deg et par eksempler på dette nedenfor;

Om selskapet kjøper verktøy med verdi over 15 000,- kr eks. mva og har levetid over 3 år, så må dette registreres som en eiendel i regnskapet, og man får fradrag for avskrivningene man utfører på verktøyet i løpet av året.

En slik eiendel kan man bokføre mot konto 1250 inventar, verktøy o.l (saldogruppe d) og har avskrivningssats på 20%

Om selskapet har kjøpt inn verktøy med en verdi under 15 000,- kr eks. mva så kan dette direkte kostnadsføres i regnskapet, og du får da fradrag på det fulle beløpet i året verktøyet ble kjøpt.

Nedenfor vil du se et par eksempler på hvordan de ulike verktøystypene kan bokføres.

Konto – Type
6500 – motordrevet verktøy
6510 – Håndverktøy
6520 – Hjelpeverktøy
6530 – Spesialverktøy

Om selskapet leaser eller leier verktøy, maskiner eller inventar så kan dette bokføres mot en 64XX kostnadskonto. Eksempler på disse kostnadskontoene er;

Konto – Type
6400 – Leie maskiner
6410 – Leie inventar
6430 – Leie andre kontormaskiner

Om selskapet må sende verktøy eller maskiner til reperasjon, eller bruker kostnader for vedlikehold, så får man også fradrag for denne kostnaden. Man kan bokføre dette mot konto 6620 Reperasjon og vedlikehold utstyr

Med reperasjon og vedlikehold menes det å sette maskinen tilbake til sin opprinnelige tilstand, som utføring av service og utbytting av defekte deler.

Påkostningen av en eiendel skal ikke bokføres her, men balanseføres mot eiendelskontoen til utstyret.

Om selskapet kjøper kontormaskiner med verdi over 15 000,- kr eks. mva og har levetid over 3 år, så må dette registreres som en eiendel i regnskapet, og man får fradrag for avskrivningene man utfører på kontormaskinen i løpet av året.

En slik eiendel kan man bokføre mot konto 1280 Kontormaskiner o.l (saldogruppe a) og har avskrivningssats på 30%

Om selskapet har kjøpt inn maskin med en verdi under 15 000,- kr eks. mva så kan dette direkte kostnadsføres i regnskapet, og du får da fradrag på det fulle beløpet i året maskinen ble kjøpt.

Kostnaden for dette kan eksempelvis bokføres mot konto 6540 Inventar (Res)

Selskapet får fradrag på arbeidsklær og verneutstyr som hovedsakelig brukes på jobb, og som ikke er egnet til privat bruk. Eksempler på dette kan være værnesko, kjeledress eller klær med firmanavn på. Kostymer og dansere/skuespillere går også under dette fradraget dersom det er relevant for selskapets virksomhet. Om dette er klær som da kun brukes i jobbsammenheng så kan det bokføres mot konto 6570 Arbeidsklær og verneutstyr

Om dette er klær som en ansatt kan bruke privat, så må dette fordelsbeskattes. Dette kan bokføres mot konto 6571 Arbeidsklær opplysningspliktig og må også legges inn på lønnsslippen til den ansatte for å få med fordelsbeskatningen.


Fremmed tjenester #

Om aksjeselskapet har kostnader til fremmed tjenester, som regnskapsfører, revisor eller advokat så vil man kunne kreve full fradrag for disse kostnadene. Se under for oversikt over hvordan man kan kreve fradraget.

Om selskapet har hatt revisjon, eller har et samarbeid med regnskapsfører, så kan du bokføre kostnaden mot konto 6700 Revisjons og regnskapshonorarer.

Du har også mulighet til å spesifisere konto mer, om du ønsker en bedre oversikt over hva selskapet har brukt på revisjon, og hva som er blitt brukt på regnskapsfører. Du kan da bokføre revisjonskostnaden mot konto 6701 Revisjonshonorar og regnskapsfører kostnaden mot konto 6705 Regnskapsfører

Du kan dokumentere kostnaden ved å legge ved faktura fra revisjon- eller regnskapsbyrået i regnskapet.

Dersom selskapet har hatt utgifter relatert til økonomisk og juridisk bistand, som eksempelvis konsulenttjenester og advokatkostnader, kan du kreve fradrag for denne kostnaden. Dette gjør du ved å bokføre kostnaden mot konto 6720 Honorarer for økonomisk og juridisk bistand.

Det er viktig å påse at du kan dokumentere denne kostnaden, og legger ved eventuell faktura med i regnskapet.

Om du betaler for reklame, annonser eller har kjøpt inn reklameartikler så kan kostnad føres mot konto 7320 Reklamekostnader


Mat og drikke #

I noen tilfeller kan du kreve fradrag for kostnader aksjeselskapet har hatt i forbindelse med mat og drikke.
En lunsj til deg selv i løpet av en vanlig arbeidsdag kan du ikke føre som en kostnad i regnskapet ditt. Årsaken til dette er at dette blir regnet som en privatutgift, og ikke en utgift for selskapet.

For at du skal kunne kostnadsføre mat og drikke i et foretak må kjøpet være knyttet til driften av selskapet. Det kan eksempelvis være om du tar med en kunde på kafé, eller kjøper overtidsmat på en uvanlig lang arbeidsdag. Overtidsmat gir da rett til fradrag.
Se nedenfor for oversikt over de ulike utgiftene.

Når du er på bedriftsreise, kan du i utgangspunktet føre all mat og drikke ettersom det antas at mat og drikke du må kjøpe på reise er dyrere enn mat du kan kjøpe hjemme. Du kan bokføre disse matutgiftene på to ulike metoder:

 • Du bokfører faktiske kostnader, dokumentert med kvittering eller faktura
  eller
 • Du krever fradrag basert på statens skattefrie satser.

Om du bokfører de faktiske kostnadene så kan du føre disse mot konto 7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig. og legge ved dokumentasjon.

Alkoholfri drikke kan føres på samme metode som maten. Det gjelder også øl og vin, så lenge dette er en del av måltidet.
Sprit/Brennevin gir aldri fradrag, og dersom det finnes på kvitteringen kan du føre dette mot konto 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettighet

Dette er penger som aksjeselskapet kan betale ut til den ansatte uten at den ansatte må skatte av beløpet.

SatsLønnstype
200 kr Diett på reise melom 6 og 12 timer u/overnattingDiett 6-12 timer
400 kr Diett på reise over 12 timer u/overnattingDiett over 12 timer
617 kr Diett på reise med overnatting på hotell Diett m/overnatting på hotell

Om du har kjøpt mat og drikke til deg selv og kunde/leverandør i forbindelse med møter, så kan du kreve fradrag for dette.

Kostnaden kan ikke overstige 511,- kr per person (satser 2021/2022) når serveringen er utenfor arbeidsplassen.
Overstiger du beløpet på kr 511,- kr pr person så vil du ikke få fradrag for noe av kostnaden. Kostnadskontoer du kan bruke er;

KontoType
Under 511,- kr pr pers7350 Representasjon, fradragsberettighet
Over 511,- kr pr pers7360 Representasjon, ikke fradragsberettighet
Satsene endres årlig så her må man kontrollere på skatteetatens sider.

Reiseutgifter #

I et aksjeselskap kan du få fradrag for utgifter du eller ansatte har på reise, om reisen er knyttet til foretaket og ikke en privat reise.
Noter formålet med reisen og navnet på personen(e) som har vært på reise på kvitteringen eller i kommentarfeltet når du legger inn kostnadene i ditt regnskap.

Overnatting på hotell eller andre overnattingssteder gir deg rett til fradrag.
Om frokost er inkludert, er det viktig at man registrerer 0% mva på denne delen, ettersom man ikke får fradrag for mva på mat i bedriften. Man kan føre dette som en kostnad mot 7140 – Reisekostnader ikke oppgavepliktig.

Reise med tog, fly, taxi og båt vil også gi rett til fradrag dersom det er i forbindelse med yrkesreise. Man kan føre dette som en kostnad mot 7140 – Reisekostnader ikke oppgavepliktig.

Du kan få fradrag for kostnader til Biletter, parkering, bompenger og ferge i forbindelse med yrkeskjøring eller yrkesreise.
Ved parkometer og bompenger kan det være vanskelig å fremskaffe kvittering, men du kan få fradrag så lenge dette er basert på noteringer over faktiske utlegg.

Om utgiftene også foregår i forbindelse med private reiser, får du kun fradrag for det som brukes i forbindelse med yrket ditt.
Slike utgifter kan bokføres mot 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig

Hvis du foretar private reiser til og fra jobb hver dag, kan du ikke få fradrag på piggdekkgebyr. Bot for å ikke ha betalt piggdekkgebyr dekkes ikke siden det regnes for å ha overveiende straffelignende karakter.


Bilutgifter #

Bruk av bil i et aksjeselskap kan gi fradrag på to ulike metoder. Ved firmabil eller kjøregodtgjørelse/ bilgodtgjørelse.

En bil som eies av bedriften blir regnet som en firmabil. For selskapet utgjør dette en fradragsberettighet utgift – både for kjøpet av bilen og løpende kostnader.

Dersom en ansatt bruker firmabilen privat, regnes dette som en form for lønn og må fordelskattes hvis det overstiger en hvis mengde. Samme regler gjelder om bilen er leaset.


Alle utgifter knyttet til Drivstoff, forsikring, vedlikehold og avskrivning på bilen må bokføres i regnskapet, både de som gjelder privat kjøring og yrkeskjøring. Dette er fordi du vil tilbakeføre kostnaden ved privatbruk i henhold til standard satser. 

Utgifter knyttet til ferge, parkering, bompenger og piggdekkavgift er ikke en del av den standard fordelingen av privarbruk og yrkesbruk, så disse skal kun legges inn i foretaket dersom de skjer på en reise i yrkessammenheng. 

Som regel har man ikke krav på mva fradrag for utgifter tilknyttet til bil, men det finnes unntaksregler for biler med grønne skilter. Vanlige kontoer å bruke for utgifter er:

KontoType Kostnad
7000 Drivstoff TransportmidlerBensin/Diesel
7020 Vedlikehold TransportmidlerService- Verkstedkostnader
7040 Forsikring og avgift transportmidlerForsikringer
7090 Annen kostnad transportmidlerAndre kostnader (ex. bompengebrikke)
7140 Reisekostnader, ikke opplysningspliktigParkering, ferge m.m

Privat bruk av firmabil som er sporadisk, altså mindre enn 10 dager i et inntektsår, eller samlet privat kjørelengde enn 1000 kilometer per inntektsår er ikke skattepliktig for de ansatte. Dersom bruken overstiger dette beløpet, må den ansatte skatte av fordelen via lønnsslipp.

Hovedregelen for utregningen av skatten her; «Trekkpliktig fordel ved privat bruk av firmabil er 30% av bilens listepris som ny inntill 329 600,-kr og 20 % av overskytende listepris».
Du kan lese mer om dette hos skatteetaten for Bil – satser for firmabil.

For å forenkle dette for deg har vi oppsummert metoden her;
1. Finn Listeprisen på bilen her. Husk: verdi av ekstrautstyr også skal beregnes av importørs listepris. Årstallet er bilens årmodell.
2. Trekk fra 25% på listeprisen om bilen er over 3 år gammel
3. Når beløpet fra trinn 2 er under 308 500 kr, ganges det med 0,3 (altså 30%). Den delen av beløpet som er over 308 500 kr ganges med 0,2 (20%) og de to beløpene legges sammen.
4. Del beløpet fra trinn 3 på 12 for å komme frem til månedlig beløp, som blir trekkgrunnlaget for lønnsutbetalingen og skattetrekket.

Dersom en ansatt bruker sin private bil i selskapet kan den ansatte få utbetalt 3,5kr pr km (2021) som en skattefri godtgjørelse fra selskapet. Det er kun yrkeskjøring som skal registreres som bilgodtgjørelse, eksempelvis om den ansatte kjører sin private bil til et møte eller for å hente varer.

Det er ingen minstesatser. Dersom en kjører 10 km i løpet av måneden, så får man skattefri godtgjørelse på dette. Utregningen blir da 3,5 x 10 = 35kr.

Bilgodtgjørelse, eller kilometergodtgjørelse som det også blir kalt, betyr at den ansatte får utbetalt kompensasjon fra selskapet for å bruke den private bilen i jobben. Det utbetales da et skattefritt beløp per kjørte kilometer som skal dekke drivstoff, vedlikehold m.m.
Det vil si at man kan kun kan kreve denne satsen, og ingen andre utgifter på bilen. Det er også selvsagt mulig å avtale at det skal betales ut mer enn den skattefrie satsen, men man må da skatte for en del av beløpet.

Dette er beløp som selskapet kan utbetale til den ansatte uten at ansatt må skatte for godtgjørelsen.

Typekr / km
Bilgodtgjørelse privat bil i næring3,5 kr /km
Tilhenger tillegg/andre 1 kr /km
Passasjertillegg1 kr /km
Godtgjørelse på skog- og anleggsveier1 kr /km
Godtgjørelse for bruk av egen motorbåt7,5 kr /km
Godtgjørelse for bruk av egen snøscooter /ATV7,5 kr /km
Godtgjørelse for bruk av egen moped og motorsykkel t.o.m 125 ccm 2 kr /km
Godtgjørelse for bruk av egen moped og motorsykkel over 125 ccm 2,95 kr/km

Kjøring til og fra jobben skal ikke registreres som bilgodtgjørelse ettersom dette regnes som privatkjøring, og ikke yrkeskjøring, men den ansatte kan eventuelt få pendlerfradrag i sin personlige selvangivelse. Her er det høye minstesatser som gjør at mange ikke kan kreve fradrag for pendling.

Den ansatte må kunne dokumentere antall kjørte kilometer i eksempelvis en kjørebok, Excel ark eller en kjøre-app. Dokumentasjonen skal inneholde;

 • Dato for kjøringen
 • Hvor du kjørte fra og til
 • Antall kilometer (basert på GPS eller Google maps)
 • Navn på passasjer dersom du har passasjertillegg

Varelager og varetelling #

For at regnskapet ditt skal best speile verdien er i selskapet, så er det viktig at du har kontroll på verdien i varelageret om du driver med salg av varer og har varer på lager når du avslutter regnskapsåret.

Hovedregelen er å telle opp varene du har og gange opp med innkjøpsprisen av varene med antall og så finner du totalverdien av varelageret ditt.

Varetellingen bør utføres så nært opp til årsavslutningen som mulig (dvs. 31.12.XXXX).
Om du teller før 31.12.XXXX = Her må du huske på å trekke fra varer du har solgt og legge til varer som er kommet inn mellom datoen for telling og 31.12.XXXX
Om du teller etter 31.12.XXX = Her må du huske å trekke fra varer som er kjøpt inn og legge til varer som er solgt mellom datoen for telling og 31.12.XXX

Om varer blir ødelagt, stjålet eller utdaterte så kan man regne dette som svinn. Det er ikke nødvendig å bokføre dette på en spesiell måte i regnskapet, og man kan inkludere dette svinnet i varetellingen ved å redusere antall varer i tellingen. Man kan føre da dette som en del av varetellingen i regnskapet.

Dokumentasjon

Varetellingen skal dokumenteres med varetellingslister. Listene skal inneholde informasjon om:

 • Varens art
 • Antall varer
 • Verdi for hver enkelt vare
 • Summeringskolonne for de spesifiserte varene

Se bokføringsforskriften om dokumentasjon av varelager

 • Planlegg når du skal ha varetelling i god tid
 • Rydd lageret før du tar varetelling – det vil da være enklere å utføre tellingen
 • Lag en varetellinginstruks om det er flere personer involvert i tellingen
 • Har du lagersystem – kjør ut tellelister der alle varetypene kommer frem
 • Bruk forhåndsnummererte varetellingslister, eventuelt varetellingsbok
 • Alle varer skal med på listen, også ukurante varer
 • Sørg for å ha et godt system for å ha kontroll på hva som er telt og hva som gjenstår å telles

Listene skal dateres og signeres av den som har foretatt opptellingen. Varetellingslistene er regnskapsbilag og skal oppbevares i regnskapet i 5 år.

Økning av varelageret

Type vareDebetKredit
Råvarer (byggematerialer, bildeler, ingredienser) 1400 Råvarer4090 Beholdningsendring råvarer
Varer til tilvirkning (varer som settes sammen til et produkt) 1420 varer under tilvirkning4190 beholdningsendring under arbeid
Ferdig egentilvirkede varer (egen produserte varer) 1440 Ferdig egentilvirkede varer4290 Beholdningsendring for ferdig egen tilvirkede varer
Varer for videresalg 1460 innkjøpte varer for videresalg4390 Beholdningsendring videresalg

Redusering av varelageret

Type vareDebetKredit
Råvarer (byggematerialer, bildeler, ingredienser) 4090 Beholdningsendring råvarer 1400 Råvarer
Varer til tilvirkning (varer som settes sammen til et produkt) 4190 beholdningsendring under arbeid1420 varer under tilvirkning
Ferdig egentilvirkede varer (egen produserte varer) 4290 Beholdningsendring for ferdig egen tilvirkede varer1440 Ferdig egentilvirkede varer
Varer for videresalg 4390 Beholdningsendring videresalg 1460 innkjøpte varer for videresalg

Det kan fort bli utfordrene om du ikke har et lagersystem som ivaretar lagerverdien. I Visma eAccounting kan man aktivere lagermodul, slik at varetelling og håndtering av lageret ditt blir lekende enkelt!

 • Regnskap og lager i ett!
 • Opprette lagervare med lagerreferanse, innkjøpspriser og kostnader
 • Varetelling og utskrift av varetellingslister
 • Bokføring av lager i regnskapet etter valgfritt intervall
 • Opprette innkjøpsordre til leverandør
 • Registrere varemottak og koble til leverandørfaktura

Du må forholde deg til både regnskapsmessig og skattemessig verdi på varelageret.
Regnskapsmessig = Du skal her bruke laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi (den reelle verdien på varen/markedsverdi)
Skattemessig = Du skal her alltid bruke anskaffelseskost.

Ukurante varer

Skattemessig er det ikke tillatt å nedskrive varelageret på grunn av ukurante varer eller prisfall. Ukurante varer må kastes eller selges før du får fradrag på disse.
Regnskapsmessig kan du nedskrive varelageret for ukurans eller prisfall

Tips!

En vare er ukurant når salgsprisen er lavere enn kostprisen.

Regnskapspliktige selskap får da altså i noen tilfeller forholde seg til ulike krav i forhold til hvilke tall som skal legges inn i skatteoppgjøret og regnskapet (årsregnskapet) . Dette fører til en differanse mellom det skattbare og det regnskapsmessige resultatet. Dette justeres normalt mot en balansekonto som heter Utsatt skattefordel eller utskatt skatt.

Tips!

Utsatt skattefordel = om det skattemessige resultatet er høyere enn det regnskapsmessige resultatet, og du betaler mer i skatt enn beregnet i regnskapet. Når forskjellen jevner seg ut, vil du senere betale mindre skatt enn beregnet i regnskapet.
Utsatt skatt = om det regnskapsmessige resultatet er høyere enn det skattemessige resultatet, og du betaler mindre i skatt enn beregnet i regnskapet. Når forskjellen jevner seg ut, vil du senere betale mer skatt enn beregnet i regnskapet.
Hvorfor får jeg større overskudd og mer skatt etter økning i varelageret?

Du får kun fradrag for kostnaden av varen i året det ble solgt.

Eksempel:

Du kjøpte varer i 2021 til pris for 200 000 kroner, men solgte kun varer til 150 000 kroner. Skatteetaten vil kun gi deg fradrag for kostnadene som ble videresolgt. Du får da ikke fradrag for den delen av varer som ikke ble solgt i dette året og har en verdi i varelageret ditt.

Når varene blir ført ut av varelageret og varene solgt, får du fradrag. Om du ikke solgte varene før i 2022, så får du fradraget på dette innkjøpet da.


Fraktkostnad og tollgebyr #

Du får også fradrag for kostnader du har i forhold til frakt, da inkludert tollgebyr og forsikring på frakten.

Fraktkostnader bokføres litt ulikt utifra hva om du har kjøpt inn varer som skal selges videre, varer som brukes i driften av virksomheten eller det er frakt på noe du selger til kunder.

Frakt på varekostnader gjelder frakten på;

 • Varer du har kjøpt som skal selges videre
 • Utstyr du har kjøpt som hjelper deg med å produsere varene eller tjenestene dine.

Oversikt over de forskjellige fraktkontoene for de ulike varekostnadene;

VarekostnadKonto
Råvarer og halvfabrikata 4060 Frakt, toll og spedisjon
Varer under tilvirkning 4160 Frakt, toll og spedisjon
ferdig tilvirkede varer 4260 Frakt, toll og spedisjon
Varer for videresalg 4360 Frakt, toll og spedisjon
Tollgebyret kan også føres mot disse kontoene

Husk å sjekke om det er mva fradrag eller ikke på frakten.

Fraktkostnaden for andre varer som er knyttet til selskapets drift, så kan du bokføre fraktkostnaden mot regnskapskonto du bruker for varen i regnskapet.

Har du eksempelvis kjøpt et møbel til kontoret som koster 2000 kroner, og frakten kostet 500 kroner, så kan du bokføre hele beløpet mot 6540 – inventar.

Merk! Denne regelen gjelder også om innkjøpet gjelder en eiendel som skal avskrives. Har du kjøpt en eiendel som koster mer enn 15 000 kroner eks.mva som har forventet levetid minst 3 år, så skal bådet kjøpet og frakten bokføres mot eiendelskonto. Frakten blir da med i totalprisen du avskriver hvert år.

Frakten du betaler når du sender en vare til kunde, kan bokføres mot konto 6100 frakt, transport og forsikring.

Typiske føringer her er eventuelt faktura fra Posten.


Kostnader knyttet til ansatte #

Har du utgifter som lønn, forsikring, pensjon, kurs, videreutdanning, gaver og sosiale sammenkomster (sommerfest, julebord etc.). Så er dette utgifter som selskapet kan kreve fradrag for.

Alle arbeidsgivere må ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte, og denne gir naturligvis også rett til fradrag. Andre forsikringer enn yrkesskadeforsikring må fordelsbeskattes av den ansatte, altså legges til på lønnsslippen.

Kostnaden på yrkesskadeforsikring bokføres mot konto 5920 Yrkesskadeforsikring
Forsikringer som skal fordelsbeskattes må legges inn i lønnsslipp som en naturalytelse.

Gaver til ansatte på opptil 5000 kr per ansatt i året gir rett til skattefradrag (eksempelvis julegave eller bursdagsgave), dette er da ikke skattepliktige ytelser på lønnsslipp til den ansatte. 

NB! Det er ikke lov å dele ut kontanter, men gavekort er regnet som gave. 

Når det kommer til jubileumsgaver er reglene ganske spesifikke; 

 • Gave på opptil 8000 kr for trofast arbeidsinnsats (lang tjenestetid) kan gies skattefritt til ansatte. Denne gaven kan først gis etter 20 år langt arbeidsforhold, og deretter hvert tiende år. 
 • Gave på inntill 4000kr kan gis skattefritt når den ansatte;
  • Gifter seg 
  • Fyller 50 år (og deretter hvert tiende år) 
  • Går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften)

Om gaven er innenfor reglene vist over, så kan kostnaden føres mot 5900 Gaver til ansatte, fradragsberettighet, om ikke kan man bokføre dette mot 5905 Gaver til ansatte, ikke fradragsberettighet

Når det gjelder etterutdanning, videreutdanning eller kurs for de ansatte, så gir dette også rett til fradrag, men en helt ny utdanning gjør ikke det. 

Kravet er at kurset/etterutdanningen er relevant for stillingen i bedriften. Om dette er tilfellet, så kan foretaket også få fradrag for eventuelle reise- og bo utgifter i forbindelse med utdanningen.

Kostnader som dekkes av bedriften kan bokføres mot konto 6860 Møter, Kurs

Utgifter som er knyttet til det sosiale samholdet og velferden på arbeidsplassen, og utgifter i forbindelse med ansettelser, gir også rett til fradrag. 

Noen eksempler på dette kan være: Julebord, hyttetur, bedriftsidrett, kaffe på kontor og rekruttering.

Utgifter knyttet til dette kan bokføres på konto 5990 Annen personalkostnad

Private utgifter og fordeler for ansatte som selskapet dekker, som eksempelvis telefon og internett, helsetjenester og forsikring, gir også rett til fradrag, men må fordelsbeskattes. 
Fordelsbeskattning betyr at fordelen må legges inn på den ansattes lønnsslipp, og den ansatte må skatte av fordelen.

Kontakt gjerne skatteetaten om du er usikker på hva som er privat utgift og hva som er utgift til sosiale tiltak for ansatte (skattefritt).

OTP, også kalt obligatorisk tjenestepensjon er en pensjonsordning for dine ansatte.
Du som arbeidsgiver er pliktig til å betale et beløp som er tilsvarende minimum 2 prosent av de ansatte sin lønn til pensjonssparing.

I privat sektor må de fleste arbeidsgivere opprette en pensjonsordning for sine ansatte. Les mer om OTP skatteetatens sider.

Kostnad for OTP får selskapet fradrag av.

Krav til deg som arbeidsgiver

Om du oppfyller minst ett av følgene vilkår, er du pliktig til å opprette pensjonsordning for dine ansatte:


1. Foretaket har minst 2 ansatte og begge har en arbeidstid som utgjør 75% eller mer av en full stilling.
2. Foretaket har minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser, og en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
3. Foretaket har personer som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer to årsverk (to fulle stillinger).

Opprette OTP

Du må opprette en avtale om OTP med en godkjent pensjonsinnretning (bank, livsforsikringsselskap, pensjonskasse, inskuddspensjonsforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond) innen seks måneder fra plikten oppstår.


Eiendeler og avskrivning #

Når man kjøper noe og legger dette inn i regnskapet, fører man som regel dette på en kostnadskonto og får fullt fradrag i kjøpsåret.
Eiendeler bokfører man mot en eiendelskonto og avskriver. Avskrivning betyr at kostnaden gir delvis fradrag over flere år.

Du må registrere kjøpet som en eiendel dersom disse 3 vilkårene er oppfylt:

 1. Kostnaden er over 15 000,- kr eks .mva (det vil si 15 000,- + mva)
 2. Det du har kjøpt er ment å vare i tre år eller mer
 3. Du skal bruke dette i foretaket, ikke selge videre.

Det er viktig at du påser at du registrerer alle relevante bilag til eiendelen i regnskapet ditt. Dette inkluderer;

 • Kjøp/salg av eiendel
 • Avskrivninger
 • Andre endringer og endring i verdi

Eiendelen må også være riktig bokført i regnskapet, og du bør bruke eiendelskonto som er riktig i henhold til saldogruppen.

Nedenfor vil du kunne se en oversikt over de vanligste eiendelskontoene og hvilke saldogruppene de tilhører. Vi har også gitt et par eksempler på typiske føringer for kjøp, salg og avskrivning.

SaldogruppeSatsEiendelskonto
a Kontormaskiner o.l 30%1280
b Ervervet forretningsverdi (immaterielle eiendeler f.eks goodwill) 20%1080
c1 Varebiler, drosje biler 24%1235
c2 Vogntog, lastebil, busser og varebil med nullutslipp 30%1239
d Personbiler, traktorer, andre maskinger redskaper m.v20%1230 /1250
e skip, fartøy, rigger m.v14%1220
i. forretningsbygg 2%1100
Se alle satser

Om du har kjøpt en personbil, og bilen koster 234 000 inklusiv mva, så blir føringen på kjøpet slik:

Om du er MVA pliktig

KontoMva kodeDebetKredit
1920 Bankinnskudd**234 000
1230 Personbil02187 200
2710 inngående mva høy sats0346 800
**Konto utbetalingen skjer fra. Denne kan endres

Om du ikke er MVA pliktig

KontoDebetKredit
1920 Bankinnskudd**234 000
1230 Personbil234 000
** Konto utbetalingen skjer fra. Denne kan endres

Om du har solgt denne bilen, og bilen har en verdi på 200 000,- så kan det bokføres slik:

Om du selger med gevinst. Eksempel selger bilen for 230 000,-

KontoDebetKredit
1920 Bankinnskudd230 000
1230 Personbil200 000
3800 Gevinst ved avgang varige driftsmidler30 000

Om du selger med tap. Eksempel du selger bilen for 180 000

KontoDebetKredit
1920 Bankinnskudd180 000
1230 Personbil200 000
7800 Tap ved salg av anleggsmidler20 000

Se Altinns oversikt over hvordan man skal regne ut avskrivninger. Bruker du et regnskapssystem så vil et eiendelsregister hjelpe deg med denne utregningen.

Se eksempel på bokføring om vi skal avskrive personbilen med 20% av 200 000 første året.

KontoDebetKredit
1230 Personbil40 000
6010 avskrivninger40 000

Du må sende inn de skattemessige avskrivningene når du sender inn skatteoppgjøret. Det er disse avskrivningene du får fradrag for.

For Aksjeselskap så er det mulig å ha ulike skattemessige avskrivninger fra de regnskapsmessige. Dette kan være om man har valgt å ha lineære avskrivninger i regnskapet, mens man har saldoavskrivning som skattemessige avskrivninger.
Les mer om dette i neste fane «Midlertidige forskjeller».

Noen av saldogruppene er noe som heter «samlesaldi». Dette betyr at du skal kun sende inn 1 skjema per saldogruppe. Dette gjelder følgende saldogrupper:

SaldogruppeSats
a kontormaskiner o.l 30%
b. Immaterielle eiendeler f.eks goodwill20%
c1 Varebil, drosjebil 24%
c2 Vogntog, busser og varebil med nullutslipp30%
d Personbiler, traktorer m.v20%
Saldogrupper som ikke er nevnt i denne tabellen skal ha 1 skjema per eiendel

Om man har forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige tall, så vil man få noe som heter forskjeller mellom r og s verdier.

De regnskapsmessige tallene henter opplysninger fra regnskapet, mens de skattemessige henter opplysninger fra skjema som skal innrapporteres til skatteetaten.
I dette tilfellet vil vi vise hvordan en eiendel kan skape en forskjell mellom r og s verdier, og gi en midlertidig forskjell. Den midlertidige forskjellen vil også måtte føres skatt på. Bruker du Visma eAccounting Skatt, så vil denne skattemodulen automatisk beregne skattefordel eller utsettelse av skatten på grunnlag av de midlertidige forskjellene.

Om man velger å ha lineære avskrivninger i regnskapet, men ha saldoavskrivning i skjemaet skattemessige avskrivninger, så vil de skattemessige tallene avvike fra de regnskapsmessige, og man vil da få en midlertidig forskjell. Denne forskjellen er midlertidig ettersom forskjellen før eller siden vil utlignes.

Eksempel:

Du har en bil som du avskriver linært i regnskapet, men med saldoavskrivning i skattemessige avskrivninger. Verdien på bilen de første årene vil være ulike, men når bilen blir solgt eller ikke har noe verdi igjen, så vil regnskapsmessige og skattemessige verdier igjen være de samme.

Gjerne undersøk med skatteetaten eller regnskapsfører om du er usikker på om du skal ha midlertidig forskjell eller ikke. Om du ikke ønsker å ha midlertidig forskjell, så må du bruke samme metode å avskrive i regnskapet, som du gjør på det rapporteringspliktige skjemaet skattemessige avskrivninger.


Fremførbart underskudd #

Om du har underskudd fra foregående år, kan du trekke dette fra overskudd i senere inntektsår. Det vil si at et underskudd på 10 000 kr i 2021 kan trekkes fra et overskudd på 100 000 kroner i 2022. Dette skal ikke bokføres i regnskapet. Skattefradraget vil kalkuleres i systemet du bruker for innsending av næringsopplysninger.
Tips. Fremførbar underskudd trekker ikke fra skatt om du har underskudd i inneværende år, ettersom du ikke betaler skatt på underskudd.

I Visma eAccounting Skatt så legger man dette inn under Skatteberegning – Anvendt fremførbart underskudd. Om du har brukt skattemodulen tidligere, så henter den informasjon fra tidligere år.

 • Send direkte til Skatteetaten
 • Alt du trenger til en rimelig pris
 • Støtter ny skattemelding, næringsoppgave og årsregnskap
 • Støtter aksjonærregisteroppgaven og aksjeeierbok.


Veldedighet #

Dersom selskapet sponser en veldedig organisasjon går det et skattemessig skille mellom sponsormidler som har til hensikt å brukes til ren reklame for bedriften, og midler som er ment å hjelpe mottakerorganisasjonen til å jobbe med sitt veldedige formål.

Et eksempel på sponsormidler som brukes til ren reklame er at selskapet får logoen sin i tidsskrifter som organisasjonen utgir, eller på hjemmesiden. Dette gir rett til fradrag etter skatteloven §6-1.

Om det ikke er spesifisert i sponsoravtalen hvilken del som er til reklame for sponsoren, og hvilken sum som er en ren gave, kan dette bli avgjort skjønnsmessig av skattemyndighetene ved bokettersyn, basert på hva markedsverdien er.

Gaver under 12 000 kr vil likevel kunne kvalifisere for fullt skattefradrag.
Skatteloven §6-50 beskriver visse vilkår som gjelder organisasjonen som mottar midlene


Aksjer #

Kostnader i forbindelse med erverv (anskaffelser) av aksjer, som eksempelvis kostnader til mekler, gebyrer, forhandlinger, bedriftsgjennomgang og kontraktsutforming, skal aktiveres som en del av aksjenes inngangsverdi og inngår i gevinst- og tapsberegningen, jf. sktl. § 10-32 annet ledd. Det samme gjelder prosesskostnader ved tvist om eiendomsrett til aksjer.

For mer informasjon om transaksjonskostnader tilknyttet erverv av aksjer, sjekk ut Skatteetatens veiledning for transaksjonskostnader.

I Skatteetatens håndbok for skatt kan man også få oversikt over de forskjellige lover og regler for aksjer. Vi anbefaler å sjekke denne ut om du er usikker.

Synes du det er vanskelig å holde oversikt over aksjene og endringene i løpet av året? I Visma eAccounting Skatt kan man også håndtere aksjeregisteret for å sende inn aksjonærregisteroppgaven og kontinuerlig holde oversikt i aksjeeierbok.

 • Send direkte til Skatteetaten
 • Alt du trenger til en rimelig pris
 • Støtter ny skattemelding, næringsoppgave og årsregnskap
 • Støtter aksjonærregisteroppgaven og aksjeeierbok.

Gjør det enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både ny næringsoppgave og skattemelding og årsregnskap direkte fra programmet.